Do góry

Informacje Prawne

Reprezentowany przez:

Emiio Arauz

Kontakt:

ItsJustBeauty LLC

520 Brickell Key DR Apt 328C

Miami 33131

FL, USA

E-Mail: info@itsjustbeauty.com

Identyfikator podatkowy:

85-3853220

Informacja prawna i warunki użytkowania

W tej przestrzeni użytkownik będzie mógł znaleźć wszystkie informacje związane z warunkami prawnymi, które określają relacje między użytkownikami a nami jako odpowiedzialnymi za tę stronę internetową. Jako użytkownik, ważne jest, aby znać te warunki przed kontynuowaniem nawigacji.

Firma ItsJustBeauty LLC, jako odpowiedzialna za niniejszą stronę internetową, zobowiązuje się do przetwarzania informacji naszych użytkowników i klientów z pełną gwarancją i zgodnie z krajowymi i europejskimi wymogami, które regulują zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników. Dlatego też niniejsza strona internetowa jest ściśle zgodna z RGPD (ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych) oraz ustawą LSSI-CE 34/2002 z 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Obsługa klienta

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami.

Informujemy również, że Komisja Europejska posiada platformę internetową do rozwiązywania sporów prawnych, która jest dostępna pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy internetowej mogą Państwo zgłaszać roszczenia w celu rozwiązywania sporów prawnych.

Dane osobowe, które gromadzimy i sposób, w jaki to robimy

Przeczytaj Politykę Prywatności

its just beauty

Twoje osobiste pudełko do makijażu